De Markt en Overheid Test
Deel 1 Inventarisatie
  1. Is de wet van toepassing op uw organisatie? Maak een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven.

  2. Is de wet van toepassing op uw economische activiteiten?

  3. Geldt de wet voor de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijf?

Is uw organisatie een bestuursorgaan waarop de Wet Markt en Overheid van toepassing is?

Is uw organisatie een:

  • onderdeel van de rijksoverheid
  • provincie
  • gemeente
  • waterschap
  • gemeenschappelijke regeling
  • publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Toelichting

Uitgezonderde bestuursorganen

Niet elk bestuursorgaan valt onder de Wet Markt en Overheid. Bestuursorganen die niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld (zogenaamde b-organen) en bestuursorganen van openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van artikel 134 van de Grondwet, zijn uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid. Het gaat bij deze laatste categorie om de lichamen van (hoofd)productschappen, zoals bijvoorbeeld het productschap voor de zuivel en het productschap voor de tuinbouw, en (hoofd) bedrijfschappen.

Voorbeelden van b-organen die niet onder de wet vallen zijn: De Nederlandse Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiƫle Markten, maar ook notarissen en APK-keurders.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze uitzondering is artikel 25h, lid 3, Mededingingswet. De tekst van dit artikel luidt:
"Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bestuursorganen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en op bestuursorganen van openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van artikel 134 van de Grondwet."