De Markt en Overheid Test
Deel 2 Economische activiteiten test
  1. Is de wet van toepassing op uw organisatie? Maak een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven.

  2. Is de wet van toepassing op uw economische activiteiten?

  3. Geldt de wet voor de steun die u verleent aan uw overheidsbedrijf?

Hebt u al een inventarisatie gemaakt van uw economische activiteiten?

Dit is het tweede deel van de test. U selecteert uit uw lijst een economische activiteit. Daarna beantwoordt u een aantal vragen via "Start de test" om te testen of de Wet Markt en Overheid van toepassing is op deze activiteit. U doet de tekst meerdere keren, namelijk voor iedere activiteit uit uw inventarisatie.

Hebt u nog geen inventarisatie gemaakt van uw economische activiteiten?

Maak dan eerst een inventarisatie van economische activiteiten voordat u aan de test begint.